مرخص لنا من طرف

Registrar Agreed From ANRT for .MA

مجانا مع كل النطاقات
  • لوحة إدارة النطاق
  • إعادة توجيه النطاق *
  • إعداة توجيه البريد *
  • إدارة Dns *
تحتاج مساعدة؟
  • +212 539 71 42 32
  • support @ nh .ma

أسعار النطاقات


تقدم النجاح هوست للاستضافة و تطوير المواقع ، باقة متنوعة من امتداد النطاقات ، تفي لكل الأغراض و لكل التخصصات في مجال الأعمال و الشبكات و الجمعيات و المعلوميات و الترفيه و كذا الخدمات المدنية و الاجتماعية و الحكومية .

الامتدادات المتوفرة
الامتداد إخفاء المعلومات التسجيل التجديد النقل استعادة التملك
.org.uk 120,00Dh 120,00Dh مجانا N/A
.supplies 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1500,00Dh
.org.ma 120,00Dh 120,00Dh مجانا مجانا
.host 1000,00Dh 1000,00Dh 1000,00Dh 2500,00Dh
.auction 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1200,00Dh
.fr 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1500,00Dh
.biz 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1700,00Dh
.cloud 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1200,00Dh
.clothing 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.boutique 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.tech 600,00Dh 600,00Dh 600,00Dh 1500,00Dh
.uk 120,00Dh 120,00Dh مجانا N/A
.watch 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.co.ma 120,00Dh 120,00Dh مجانا مجانا
.hosting 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.bargains 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1200,00Dh
.one 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1500,00Dh
.me 300,00Dh 300,00Dh 300,00Dh 1700,00Dh
.online 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1700,00Dh
.shopping 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1200,00Dh
.eu 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1700,00Dh
.fm 1000,00Dh 1000,00Dh 1000,00Dh 1500,00Dh
.shop 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 2500,00Dh
.de 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1700,00Dh
.gifts 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 150,00Dh
.ma 120,00Dh 120,00Dh مجانا مجانا
.network 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1500,00Dh
.bid 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1500,00Dh
.news 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1500,00Dh
.in 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 100,00Dh
.site 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1500,00Dh
.marketing 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1500,00Dh
.co 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1700,00Dh
.cc 300,00Dh 300,00Dh 300,00Dh 1000,00Dh
.press 800,00Dh 800,00Dh 800,00Dh 1700,00Dh
.es 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1700,00Dh
.gift 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1000,00Dh
.market 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1300,00Dh
.org 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1700,00Dh
.systems 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1500,00Dh
.football 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1500,00Dh
.ws 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 200,00Dh
.cheap 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.tv 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1700,00Dh
.click 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1000,00Dh
.pw 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1500,00Dh
.social 450,00Dh 450,00Dh 450,00Dh 1700,00Dh
.us 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1700,00Dh
.diamonds 500,00Dh 500,00Dh 500,00Dh 1500,00Dh
.tienda 500,00Dh 500,00Dh 500,00Dh 1500,00Dh
.info 180,00Dh 180,00Dh 180,00Dh 1700,00Dh
.computer 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.futbol 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh 1200,00Dh
.co.uk 120,00Dh 120,00Dh مجانا N/A
.equipment 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1500,00Dh
.gov.ma 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh N/A
.link 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1000,00Dh
.at 300,00Dh 300,00Dh 300,00Dh N/A
.it 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 500,00Dh
.tel 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh 1700,00Dh
.bike 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.moda 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1050,00Dh
.net 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1700,00Dh
.software 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1200,00Dh
.download 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.me.uk 120,00Dh 120,00Dh مجانا N/A
.supply 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1500,00Dh
.press.ma 120,00Dh 120,00Dh مجانا مجانا
.website 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1000,00Dh
.trade 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.be 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1000,00Dh
.name 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1700,00Dh
.cn 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1200,00Dh
.kaufen 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1500,00Dh
.shoes 500,00Dh 500,00Dh 500,00Dh 2000,00Dh
.com 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1700,00Dh
.technology 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1500,00Dh

تفعيل النطاقات من 5 دقائق حتى 1 ساعة من وقت تأكيد الدفع .

  • Les domaines .MA sont régis par l'ANRT et soumis à la charte de nommage et La procédure alternative de résolution des litiges.
  • L'ANRT stipule également que l'enregistrement d'un nom de domaine ayant trait à «un terme réservé», est soumis à des conditions particulières liées à l'identité et au droit du demandeur et lui communiquer tout élément démontrant son droit sur le nom de domaine demandé, et ce dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.L’ANRT étudie les éléments communiqués par votre Prestataire et décide de son activation ou de sa suppression.L’ANRT communique sa décision au prestataire dans un délai de cinq jours, sauf dans le cas où l’ANRT ait besoin d’un avis externe. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.
  • L'ANRT a publié une liste de domaines reservés. Cette liste est consultable en cliquant sur ce lien.
  • Les procédures de gestion de NDD ".ma" (Enregistrement, renouvellement, résiliation, modification, transfert de NDD et changement de prestataire) sont décrites sur www.registre.ma ainsi que le whois est consultable sur ce même site.